Czy marketing sieciowy to piramida?

Posted by on 7 czerwca, 2011 in Mlm | 0 comments

Network marketingTakie obawy ma wiele osób, które pierwszy raz słyszą określenie „marketing sieciowy”. Na samym początku przyjrzyjmy się firmom, organizacjom z którymi mamy styczność w życiu codziennym. Zobaczmy na przykładzie zwykłej firmy Pana Kowalskiego. Prezes-dyrektor-manager-kierownik-majster-brygadzista-pracownik. Czy to jest piramida? Spójrzmy na strukturę funkcjonowania państwa albo wojska …

Marketing sieciowy na tle innych firm

Piramidy były, są i będą zawsze i wszędzie obecne w życiu człowieka. Każda większa struktura ma charakter piramidalny. Większość ludzi brała udział lub jest w takiej piramidzie. Większość z nas pracuje po to, aby ktoś kto jest wyżej w hierarchii zarabiał na naszej pracy, ale mówimy o piramidach, że są złe.

Wielu z nas nie potrafi odróżnić marketing sieciowy od nielegalnej piramidy finansowej, która jest właśnie wzorowana na network marketingu.  Z tego powodu dużo ludzi nie chce nawet słyszeć o takiej formie pracy i zarabiania. Jaka więc jest różnica między piramidą finansową, a strukturą piramidalną? W network marketing płaci się za produkt lub usługę czyli rzecz materialną, namacalną. Nasze zarobki generowane są z produktów lub usług używanych przez ludzi, a nie z opłat za wirtualne miejsce w strukturze. Jeżeli reklamowana jest sama idea zarabiania, to z całą pewnością mamy do czynienia z zabronioną piramidą finansową. W takiej piramidzie płaci się za uczestnictwo w programie, najczęściej dosyć spore sumy pieniędzy. W takim systemie piramidy finansowej zarabiają tylko osoby, które znajdują się u jej szczytu lub odpowiednio wcześnie do niej przystąpiły. Większość niestety traci bezpowrotnie własne pieniądze.

Marketing sieciowy – cechy szczególne

Zatem co odróżnia marketing sieciowy spośród tych wszystkich struktur piramidalnych? Struktura w mlm jest odwrócona. Powiedz, czy pracownik w firmie może zarabiać więcej od prezesa albo, czy szeregowy w wojsku zarabia więcej niż kapitan czy generał? Oczywiście, że NIE. Poprzez działalność w network marketing możesz zarabiać więcej niż osoba, która jest nad Tobą, jeżeli będziesz bardziej produktywny. W tym biznesie nie masz kierownika, szefa nadzorującego Twoją pracę, który wymaga coraz więcej i pilnuje abyś wykonywał/a normy.

W mlm masz sponsora, mentora który Ci pomoże, doradzi, bo w jego interesie jest abyś osiągnął/ęła sukces. W firmach network marketing mamy bardziej elastyczne wymagania. Tutaj sami decydujemy o ilości czasu przeznaczonego na pracę, a tym samym ile chcemy zarobić. Na sukces w mlm składa się praca całego zespołu, a nie tylko jednej osoby. Należy dodać, że w Polsce organizowanie lub kierowanie systemem sprzedaży lawinowej tzw. piramidą finansową jest czynem nieuczciwej konkurencji zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 24 a ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r., tekst jednolity: Dz.U. 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Natomiast działalność w formie network marketing nie stanowi, w przeciwieństwie do nielegalnej piramidy finansowej, czynu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mlm powinno spełniać dwa warunki (art. 17c ust. 2 w/w ustawy):

1.  Korzyści materialne osiągane w ramach takiej działalności muszą wynikać z zysku ze sprzedaży dóbr lub usług, przy czym ceny nie mogą rażąco przekraczać ich rzeczywistej wartości rynkowej.
2.  Osoba, która rezygnuje z działalności w tej formie ma prawo odsprzedaży organizatorowi systemu nabytych wcześniej towarów, instrukcji, próbek itp. za minimum 90% ceny zakupu; dotyczy to produktów zakupionych w przeciągu 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia rezygnacji organizatorowi systemu sprzedaży.

Tak więc – marketing sieciowy jest po prostu pewną firmą marketingu (promowania uczciwej firmy).

Piotr Idzik.

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CommentLuv badge

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.