Kopiuj wklej.

Kopiuj wklejKopiuj wklej, czyli kolejna technika w marketingu sieciowym przed Tobą. Kopiuj wklej dlatego, że będzie to kopiowanie Liderów  w 3 krokach i wdrażanie tego w życie. Także rozpoczniemy od kopiuj, czyli cech skutecznego Lidera marketingu sieciowego. Są to;  determinacja wyrażająca się nieustępliwością, pasja, odwaga, charyzma, wizja, wiara, pewność siebie, upór, otwartość na zmiany, elastyczność, przekonanie, inspirowanie, dobra komunikacja.

Kopiuj wklej – to takie proste?

Neurolingwistyczne programowanie ang. NLP, jako odłam psychologii, przyszło z pomocą w określeniu sposobów, jakimi można powyższe cechy osiągnąć. Twórcy NLP, Richard Bandler i John Grinder wyróżnili trzy podstawowe czynniki, które stanowią o formie dzisiejszego Lidera MLM. Jeśli chcesz być postrzegany jako profesjonalista, przywódca, ktoś wartościowy dla swoich partnerów, koniecznie musisz owe czynniki przepracować. W ten sposób zgodnie z prawem przyciągania, reprezentując model człowieka przywódczego, będziesz przyciągał ludzi, chcących być także Liderami, ludzi aktywnych. Takimi są dla nas dzisiejsi Liderzy MLM. Tak więc mając materiał na „kopiuj wklej”, zdobędziesz ten szczególny rodzaj percepcji i oceniania ludzi, którym możesz niejako „wklejać”  te cechy.  To oczywiście pewna przenośnia, a cały proces jest niezwykle dynamiczny i podlega wielu zmiennym. Przypomina nieco myślenie filtrowane, gdzie uwaga jest skierowana tylko i wyłącznie na określonych rzeczach. Czas działa w tym momencie na korzyść, gdyż początkowa kontrola myślenia przechodzi w nawyk. Nie należy się zbytnio zawczasu zamartwiać, ani przejmować początkowymi porażkami, zgodnie z  powiedzeniem; uczmy się na błędach.

Kopiuj wklej – trzy czynniki

Przejdźmy do trzech czynników Brandlera i Grindera, czyli Twoje kopiuj wklej.

Read More
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.