Pozytywne cechy charakteru.

Pozytywne cechy charakteruW tej technice MLM Pozytywne cechy charakteru przyjrzymy się jak kształtować osobowość  Lidera. Marketing sieciowy to biznes wymagający od ludzi w nim pracujących, specyficznych cech osobowości. Pozytywne cechy charakteru to pewnego rodzaju przenośnia dotycząca jednak, w omawianym zakresie, cech osobowościowych, tak Liderów, jak i początkujących networkerków.

Jedno jest pewne, urodzonych w czepku biznesmenów można policzyć na palcach, biznesu trzeba się bowiem uczyć. Tak więc, jeśli nie będziesz pracować nad sobą, niewiele w tej dziedzinie życia osiągniesz. MLM to stosunkowo nowy sposób prowadzenia biznesu, przynajmniej w Polsce. A więc jak to powiedział Dominik Coniguliaro; „Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz podążać drogą, której nie znasz. Jeśli chcesz osiągnąć to, czego nigdy nie miałeś, musisz robić to, czego nigdy nie robiłeś przedtem”.
A to już wymaga zmian, zmian w osobowości. A do tego z kolei niezbędna jest otwartość na te zmiany, co nie jest wcale łatwe i proste. W tej dziedzinie życia powiedzenie „bądź sobą, a osiągniesz sukces” nie ma zastosowania. Oczywiście nie wchodzi tu w grę całkowite przebudowanie osobowości, raczej jego niezbędne korekty oparte o wzorce skutecznych Liderów.

Pozytywne cechy charakteru Lidera

Lider  to człowiek o silnej osobowości, posiadający pozytywne cechy charakteru i z łatwością wpływający na innych oraz współpracujący z nimi w pełnej harmonii. Jednak jako osoba stojąca na czele zespołu potrafi zastosować określone metody. Metody te muszą być elastyczne, ponieważ pomimo realizowania pewnej wizji warunki mogą ulegać zmianie.

W MLM najlepsze zastosowanie ma Lider coach, który troszczy się o rozwój poszczególnych partnerów i pracuje indywidualnie z każdym, przezwyciężając słabe strony. Solidny Lider kontroluje swój zespół w sposób łagodny, ale stanowczy. Potrafi jasno i czytelnie wyznaczać cele sobie i innym, znajduje samodzielnie lub wspólnie sposoby ich realizowania, na tym właśnie polega harmonia. Lider motywuje innych, wyjaśniając jak osiągnąć cele, a także wizualizuje korzyści, jakie czekają na partnerów. Potrafi także, mając przed sobą człowieka, znaleźć, wyciągnąć pozytywne cechy charakteru, uświadomić o ich istnieniu. W ten sposób z łatwością natchnie innych wiarą we własne możliwości. Tworząc optymistyczny klimat, stwarza warunki do rozwoju, wskazuje drogę, którą mogą podążać inni, lecz musi to być autentyczne, płynące z serca, w innym wypadku fałsz pogrąży wszystko. Spraw, aby uwierzyli, że mogą się zmienić, stopniowo, konsekwentnie. Skupiaj uwagę swoją i swoich ludzi na pozytywach, negatywy traktujcie jako wyzwanie, zadanie do zmiany. Pozytywne cechy charakteru Lidera opierają się na pewności siebie (nie bojąc się marzyć), zdolności koncentracji na realizacji marzenia, celu, bez oglądania się na innych. Umiejętności podejmowania ryzyka i braniu odpowiedzialności za niepowodzenia.  Ale nie podobnie, gdy –  „Pracodawca pyta kandydata na pracownika:- Dlaczego powinienem Pana zatrudnić w moim biurze? – Bo jestem bardzo odpowiedzialną osobą. W poprzedniej pracy, kiedy coś szło nie tak, zawsze mówili, że jestem za to odpowiedzialny. ;) Silna osobowość nie ulega także łatwo wpływom, przyjmując zdanie innych, obstaje przy swoich emocjach.

Pozytywne cechy charakteru – tu i teraz

Przecież to Ty decydujesz o wszystkim co dzieje się tu i teraz, Ty kształtujesz przyszłość. Pewność siebie pozwala na zdecydowane działanie, szybkie podejmowanie decyzji, korzystanie z nadarzających się okazji, które mogą się już nigdy nie powtórzyć. Silna osobowość pomaga także w procesie sponsorowania i kształtowania partnerów. Nie każdy się do tego nadaje, Lider musi umieć powiedzieć nie, zrezygnować ze współpracy, gdy partner nie rokuje sukcesu. Biznes MLM wymaga wytrwałości, nieustannych korekt działania, tu nic nie przynosi natychmiastowych rezultatów. Natomiast umiejętność skutecznej analizy; co dobre, a co złe dla Twojego biznesu jest kluczowe. Nie trać czasu na dywagacje, jeśli coś ewidentnie Cię osłabia. Praca nad świadomością, podświadomością, polega na analizie postępowania swoich Liderów, oraz technikach praktycznych, mających zastosowanie w korekcie cech Twojej osobowości. Medytacje, kontrola własnych myśli, wizualizacja, nabywanie wiedzy z zakresu NLP, są jak najbardziej pomocne w osiąganiu celów.

Pozytywne cechy charakteru trwały sukces

Read More
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.